:
  |    

 /

 
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 

Aceştia-nişte intersecşi - sunt înzestraţi cu caractere sexuale secundare proprii ambelor sexe, caracterele sexuale primare fiind distincte. Iată câteva exemple.

În 1935, în timpul Jocurilor Olimpice, mare a fost surpriza pe care au trăit-o arbitrii, când au aflat că învingătoarei în proba de 800 m prţntr'o intervenţie chirurgicală i-a fost redată natura masculină. Un an mai târziu o atletă de frunte din Anglia, recordmană la aruncarea discului, în rezultatul operaţiei a fost trecută de asemenea în categoria bărbaţilor. Într-un alt caz un sergent al armatei poloneze s-a dovedit a fi femeie şi apoi a născut un copil.

În celulele hermafrodiţilor, de regulă, există doi cromozomi X, iar pe unul din ei este fixat un fragment de cromozom Y. După opinia savantului american S. Voctel, aceasta nu este singura cauză a hermafroditismului.

Nu este exclus că în anumite condiţii factorii de mediu pot acţiona în aşa fel asupra genelor cromozomului X, încât ele încep să determine unele dintre caracterele proprii sexului masculin. Drept exemplu poate servi boala de natură cromozomală numită feminizare testiculară şi manifestată prin fenomenul când individul este femeie după aspectul exterior şi bărbat după structura internă. De această boală suferă fiecare a 2000-ea femeie cu genotipul XY. O astfel de femeie se poate căsători fără ca soţul să-şi poată da sama de adevărata ei identitate. Singurul simptom evident al stării sale anormale o constituie sterilitatea. O astfel de femeie a fost regina engleză Elizabet I, care, deşi n-a manifestat indiferenţă faţă de bărbaţi, totuşi, n-a avut copii.

Dar se poate prezice sexul viitorului copil? S-a dovedit că se poate. Astfel, savantul polonez F. Benendo a observat că există o anumită legătură între sexul viitorului copil şi momentul concepţiei. Drept bază pentru această constatare au servit datele pe care Benendo le-a obţinut în urma anchetării a circa 40 mii de femei gravide şi perechi conjugale. A ieşit la iveală o legitate curioasă. Astfel, dacă momentul concepţiei coincidea cu ziua ovulaţiei, când ovulul matur este eliminat de ovar (de regulă, aceasta se întâmplă în a 12-14-ea zi de la începutul ciclului menstrual) în 86,6% se năştea băiat. Dacă, însă, actul sexual se produce cu 4 zile mai devreme în 84,7% de cazuri se năşteau fete.

Pe baza acestei legităţi Benendo a prezis la 11 perechi conjugale sexul viitorului copil şi a greşit numai într-un singur caz, iar la alte 11 perechi, care urmau indicaţiile savantului, s-au născut copii anume de sexul de care au dorit.

Dar cercetările savantului polonez nu s-au bucurat de apreciere. Ele nu aveau o bază riguros ştiinţifică, iar la întrebarea prin ce se explică legitatea remarcată Benendo n-a putut răspunde.

Între timp experienţele lui Şettlz (despre care am pomenit) au demonstrat că spermatozoizii feminini sunt mai activi în mediu acid, iar cei masculini - în mediu alcalin. Ginecologilor le este cunoscut faptul că de-a lungul ciclului de ovulaţie compoziţia secreţiilor uterine suferă schimbări considerabile: pe măsura ce se apropie momentul ovulaţiei aceste secreţii capătă un caracter tot mai pronunţat alcalin mai favorabil pentru spermatozoizii masculini.

Cum vedem, aceste date conduc la aceeaşi concluzie cu a statisticii lui Benendo: dacă concepţia se produce în momentul ovulaţiei, şansele naşterii unui băiat prevalează.

Dar iată cu ce rezultate s-au încheiat cercetările profesorului de la Universitatea din Paris J. Stolcovschi. Ancheta pe care a întreprins-o la 134 de ferme din Normandia şi care a cuprins 25653 de naşteri a demonstrat că surplusul de caliu în alimentaţie face să sporească probabilitatea naşterii de viţei, iar surplusul de magneziu şi calciu de viţele. La 82 de ferme la o parte de vaci, timp de o lună până la fecundaţie şi o lună după, li s-a dat hrană cu diferite adausuri. Şi iată ce rezultate s-au obţinut: la vacile care au primit hrană cu surplus de caliu s-au născut 7 viţei şi 1 viţică, controlul - de 2 şi 2; la cele la care în hrană li s-a adăugat surplus de calciu şi magneziu -1 şi 9, controlul -2 şi 3.

Profesorul Stolcovschi consideră că aceste rezultate nu contravin datelor obţinute de Şettlz. Totul constă în faptul că la ridicarea gradului de aciditate celulele pierd caliul, iar la micşorarea lui, din contra, îl acumulează. Prin aceasta şi se poate explica naşterea cu precădere a băieţilor în cazurile când concepţia se produce în momentul ovulaţiei, proces, care coincide cu cea mai scăzută aciditate a secreţilor uterine.

Ei, dar să zicem, că embrionul e deja în stadiu de făt şi părinţii vor să ştie ce vor avea. Poate că apare nevoia luării unei decizii oportune. Şi pentru asemenea situaţie există metode de determinare a sexului viitorului copil. Ele constau în determinarea schimbărilor din compoziţia sângelui matern, în studierea celulelor frotiurilor vaginale sau a cromozomilor celulelor din lichidul amniotic. Ce-i drept, aceste metode sunt destul de complicate, insuficient de exacte şi pot fi aplicate abia spre sfârşitul sarcinii, când, practic, nu mai prezintă nici o valoare. În schimb, metoda elaborată de C. V. Ciaciava, directorul ICŞ în domeniul obstetrici şi ginecologiei al Ministerului ocrotirii sănătăţii din Georgia, asigură o precizie de ordinul a 94-97% şi este aplicabilă în orice perioadă a sarcinii. În ce constă această metodă?

Pentru început se va prinde o broască-mascul matură din punct de vedere sexual şi i se vor injecta 2- 3 picături de urină luată de la femeia gravidă. Peste o oră-două din cloaca broaştei, cu o pipetă, se va extrage puţin lichid şi se va depune pe o lamă în aşa fel încât să vină în contact cu doi electrozi metalici plaţi, uniţi cu un aparat generator de curent.

Sub acţiunea substanţelor din urina femeilor gravide broasca elimină spermatozoizi care pot fi examinaţi sub microscop. În cazul când urina va aparţine unei femei care nu este gravidă, broasca nu elimină spermatozoizi.

Să ne imaginăm că fixăm microscopul şi cuplăm curentul. Vom vedea una din două: sau spermatozoizii se vor deplasa şovăitor şi spre electrodul pozitiv, şi spre cel negativ, sau cu o viteză crescândă se vor îndrepta cu toţii într-o parte şi în curând vor dispare din câmpul nostru de vedere. În primul caz este vorba de o probă de spermatozoizi încărcaţi diferit, iar fenomenul celălalt se produce atunci, când se examinează o probă de spermatozoizi cu încărcătură de un singur sens. Primul caz sugerează naşterea unui băiat, iar celălalt - a unei fete.

În cursul mai multor ani profesorul Ciaciava şi colaboratorii săi şi-au verificat cu toată exigenţa metoda elaborată. Au fost examinate peste 1000 de femei cu sarcini între a 8-a şi a 40-ea săptămână. În 95% din cazuri prezicerile examinatorilor s-au adeverit fără greş. De remarcat că fiecare femeie a fost supusă numai la o singură probă de examinare. Probabil, că prin dublarea probelor procentul previziunilor juste se poate ridica până la 100.

Într-un cuvânt, datorită acestei inovaţii omenirii i s-a pus pentru prima oară la dispoziţie o metodă simplă şi sigură de rezolvare a străvechii dileme băiat sau fată. Dar nu va conduce acest lucru la încălcarea echilibrului dintre sexe? Specialiştii consideră că acest lucru ar avea consecinţe tragice asupra destinului umanităţii. Iată ce scrie în legătură cu aceasta renumitul demograf, profesorul D. Valentei: Înainte de toate urmează să se stabilească dacă părinţii vor da preferinţă vre-unui sex. Spre deosebire de obiectiva natură, părinţilor nu le este indiferent cine li se va naşte-majoritatea dau preferinţă băieţilor... Dar a devenit de pe acum limpede că pentru biologia speciei umane raportul dintre sexe prezintă importanţă. După toate probabilităţile este important ca î

 
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Copyright © 2005—2007 «Mark5»